Klub pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej i indywidualnej zabawy.

01Jesteśmy po to aby pomóc w wychowaniu i rozwijaniu Państwa dziecka w wieku młodszo-przedszkolnym. Naszym celem jest pomoc rodzicom w opiece oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodne z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

02Pracujemy nowymi metodami - stawiamy na uczucia, bliskość oraz zdrowy styl życia. Przekazujemy dzieciom wiedzę o otaczającym świecie w zajęciach ogólnorozwojowych, plastycznych, ruchowych czy rytmicznych. 

03Naszym celem jest dobro dziecka oraz jego rodziców czy opiekunów. Pragniemy, aby dziecko w naszym klubie osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.

Misja Klubu Dziecięcego "Puchatek"

01Jesteśmy po to aby pomóc w wychowaniu i rozwijaniu Państwa dziecka w wieku młodszo-przedszkolnym. Naszym celem jest pomoc rodzicom w opiece oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodne z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

02Pracujemy nowymi metodami - stawiamy na uczucia, bliskość oraz zdrowy styl życia. Przekazujemy dzieciom wiedzę o otaczającym świecie w zajęciach ogólnorozwojowych, plastycznych, ruchowych czy rytmicznych. 

03Naszym celem jest dobro dziecka oraz jego rodziców czy opiekunów. Pragniemy, aby dziecko w naszym klubie osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.