Ogłaszamy nabór dzieci do Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” w Kaniowie na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 12 czerwca 2023r. od godz. 8.00 do 23 czerwca 2023r. do godz. 15.00.
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć osobiście w siedzibie Klubu Dziecięcego ,,PUCHATEK” w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 15a lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski przesłane drogą mailową, jak również złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka
2. Oświadczenie o wielodzietności
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego

Opłaty:
1. Pobyt dziecka w klubie – 600,00 zł (miesięcznie)
2. Dzienne wyżywienie – 12,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Regulaminie rekrutacji
1. Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina Nr 66/2023 z dnia 15 maja 2023r.
2. Regulamin rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego „Puchatek” w Kaniowie”
3. Harmonogram rekrutacji

 Harmonogram rekrutacji 
 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
 Oświadczenie o wielodzietności 
 Regulamin rekrutacji dzieci 
 Wniosek o przyjęcie dziecka 
 Zarządzenie nr 66.2023 z dnia 15.05.2023 w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” w Kaniowie