Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostosowanie wejść do budynków:
Wejście do placówki bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy:
Placówka ma siedzibę na parterze budynku. Korytarze dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów:
Wejście główne do placówki nie zawiera schodów, placówka położona jest na jednym poziomie budynku.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Strona internetowa umożliwia korzystanie z jej zasobów w podstawowym wymiarze w wysokim kontraście na poziomie AA oraz zwiększonym kontraście na poziomie AAA. Tekst na stronie internetowej można powiększyć do 200% bez funkcji wspomagających. Istnieje również możliwość rozstrzelenia tekstu. Baner/y posiadają funkcję zatrzymania animacji. Strona posiada mapę strony, stronę można obsługiwać z poziomu klawiatury komputera. Linki zewnętrzne są odznaczone, a udostępniane zdjęcia i obrazy odpowiednio podpisane. Strona przystosowana jest do zastosowania odczytu maszynowego.