GODZINA

AKTYWNOŚĆ

6.00- 8.00

Przyjmowanie dzieci do KLUBU DZIECIĘCEGO:

 

- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

- indywidualne zajęcia edukacyjne

- zabawy manipulacyjne

- zabawy konstrukcyjne

- zabawy dźwiękonaśladowcze

- inne w zależności od potrzeb

 

8.00- 8.30

Początek dnia w grupach, praca wyrównawcza i stymulacyjna, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Czynności porządkowe po porannych zajęciach.

8.30- 8.45

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

8.45- 9.15

Śniadanie

9.15- 9.30

Czynności higieniczne po śniadaniu

9.30- 11.00

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze, zabawy dowolne, grupowe, tematyczne.

Rozwijanie mowy i myślenia - śpiewanie piosenek - nauka rymowanek i wyliczanek - zabawy paluszkowe - zajęcia plastyczne, manipulacyjne.

 

11.00- 11.30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11.30- 12.15

Obiad

12.15- 13.55

Odpoczynek- leżakowanie, słuchanie kołysanek, relaksacja przy muzyce, muzykoterapia.

13.55-14.20

Podwieczorek

14.20- 14.35

Czynności higieniczne po podwieczorku

14.00- 17.00

 

- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

- indywidualne zajęcia edukacyjne

- zabawy manipulacyjne

- zabawy konstrukcyjne

- zabawy dźwiękonaśladowcze

- rozchodzenie się dzieci

 

 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, uwzględniając jakość powietrza organizowany jest jak najdłuższy  pobyt dzieci na świeżym powietrzu.