Deklaracji dostępności dla strony internetowej kdpuchatekkaniow.bestwina.pl

Klub dziecięcy „Puchatek” w Kaniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Klubu dziecięcego „Puchatek” w Kaniowie .
Strona internetowa umożliwia korzystanie z jej zasobów w podstawowym wymiarze w wysokim kontraście na poziomie AA oraz zwiększonym kontraście na poziomie AAA. Tekst na stronie internetowej można powiększyć do 200% bez funkcji wspomagających. Istnieje również możliwość rozstrzelenia tekstu. Baner/y posiadają funkcję zatrzymania animacji. Strona posiada mapę strony, stronę można obsługiwać z poziomu klawiatury komputera. Linki zewnętrzne są odznaczone, a udostępniane zdjęcia i obrazy odpowiednio podpisane. Strona przystosowana jest do zastosowania odczytu maszynowego.