Klub dziecięcy "Puchatek" pełni funkcje opiekuńczą jaki i wychowawczą.

Każdemu dziecku tworzy szansę rozwoju na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej i indywidualnej zabawy.

 

01Nasz Klub dziecięcy "Puchatek" jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi.

 

02Klub prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

03Kadrę tworzy zespół niezwykle wrażliwych i kreatywnych opiekunek, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Zawsze mamy na uwadze dobro Państwa dzieci dlatego ustawicznie podnosimy nasze kwalifikacje oraz uczestniczymy w szkoleniach i seminariach branżowych.