Za największa wartość uważamy człowieka, następnie zdrowie, miłość prawdę, dobro, piękno, gdzie miłość znaczy łagodność, serdeczność, słodycz, czułość, otwartość, zażyłość. Taka miłość kształtuje osoby wolne, twórcze i szczęśliwe.

01Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest indywidualnością, do której poszukujemy nieraz trudnego do odnalezienia klucza. Zrobimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

02Wychowankowie naszego klubu to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków przedszkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy. Dzieci maja możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

03Zajęcia opiekuńcze dostosowane są do możliwości rozwojowych dziecka i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w późniejszym "życiu przedszkolnym". Dzięki bogatej ofercie zajęć rozwijają swoje zainteresowania wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie.